Có 21 Việc Làm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGUỒN HÀNG

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 10

Lương: 12-18tr + Thưởng KPIs + Hoa hồng

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG SALES LOGISTICS

Địa chỉ: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương: 10~15 triệu (Hoa hồng không giới hạn)

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALES LOGISTICS

Địa chỉ: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương: Trao đổi khi pv + thưởng kinh doanh

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 5

Lương: Lương cứng từ 10 ~ 15 triệu.

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG CONTENT CREATOR

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 5

Lương: 8-12tr + Thưởng KPIs + Hoa hồng

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUAY DỰNG

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 10

Lương: 8-12tr + Thưởng KPIs + Hoa hồng

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (GRAPHIC DESIGNER)

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 5

Lương: 8-12tr + Thưởng KPIs + Hoa hồng

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALES DIGITAL MARKETING

Địa chỉ: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương: 10~20 triệu (Hoa hồng không giới hạn)

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH SALES DIGITAL MARKETING

Địa chỉ: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh | Số lượng: 10

Lương: Trao đổi khi pv + thưởng kinh doanh

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


TUYỂN DỤNG LEADER NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Địa chỉ: Hà Nội | Số lượng: 2

Lương: Lương cứng: 15~25 triệu + thưởng dự án

Hạn cuối: 05/09/2024

Ứng Tuyển


Page 1 of 3